Bisnode Finland Oy on myöntänyt 10.12.2014 Celerpak Oy:lle AA-luottoluokituksen.

Rating perustuu Bisnode Finlandin kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Ainoastaan 13,3 % suomalaisista yrityksistä kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan; AAA- ja AA-luottoluokkaan (Bisnode Finland, joulukuu 2014).

”AA-luottoluokituksella haluamme viestiä asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneille, että toimintamme on luotettavaa.” – Rauli Leppäaho, yrittäjä. 

 

Lisätietoa luottoluokituksen myöntämisperusteista: 

https://www.bisnode.com/Global/Finland/images/351x251/Bisnode_AAA-Rating_info.pdf